Kurumsal

İnsan Kaynakları


     Kaplanlar Yapı, kurumların en önemli değerlerinin “uzmanlaşmış insan gücü” olduğu bilincindedir. Kaplanlar Yapı, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini amaçlayan rekabetçi bir çalışma ortamı sunmaktadır.

     Kaplanlar Yapı çalışanları; beceri, bilgi ve deneyimleriyle şirket performansına katkıda bulunurlar. Şirket; çalışanlarına, şirket hedeflerine yönelik olarak düzenlenmiş değerlendirme sistemiyle, bulundukları katkıya paralel ödeme yapar.

     Herkese eşit ölçüde fırsat ve açık iletişim olanakları sağlayarak kontrollü bir rekabet ile çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, Kaplanlar Yapı`nın insan kaynakları politikasını belirler. Başvurunuz arşivimizde tutularak ileride oluşacak fırsatlar için değerlendirilecektir.